Referater

Referater

2024


2023

2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008

Bestyrelsen


Se hvem der sidder i foreningens bestyrelse.


Vedtægter og lokalplan

Referater


Se referater fra bestyrelsesmøderne.

Diverse

Husk at vise hensyn til hinanden og husk at sætte farten efter forholdene.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Henstilling

Bestyrelsen henstiller til - ikke mindst af hensyn til børns sikkerhed - af voksne undlader at cykle på fortovet.

Forpligtigelse

Bestyrelsen opfordrer kraftigt til at overholde betalingsfrister for kontingent. Vi minder om, at man er forpligtet til at være med i grundejerforeningen som grundejer i Violvænget.